TEKUTÝ POHYBMoudrý člověk je jako voda. Voda prospívá všemu a s ničím nesoupeří.

- Lao´c 


Některé východní filosofické tradice vidí souvislost elementu vody s tvarem koule či kruhu. Voda jako symbol proměnlivosti a plynulosti se s kruhem, symbolem harmonie a vyváženosti, doplňuje. Taoisté věří, že napodobováním plynulosti vody směřují k životní harmonii.I v západní tradici byla voda díky svým vlastnostem ceněna: Thalés ji považoval za pralátku světa, základ všeho, Hérakleitos zase pravil, že vše plyne a nelze vstoupit dvakrát do téže řeky, neboť v ní přitéká stále nová voda. Koule byla v řecké filosofii vnímána jako dokonalý tvar pro pohyb, kruhový pohyb jako pohyb nejdokonalejší. Jak východní, tak někteří západní myslitelé byli přesvědčeni, že vše je v neustálém pohybu a že nic není stálé. C. G. Jung, otec hlubinné psychologie, východní i západní myšlení znal a obdivoval, kdesi prohlásil, že "člověk musí jít cestou vody, která vede vždy dolů, chce-li opět vykopat poklad, vzácné dědictví otců".

Voda tvoří zhruba dvě třetiny zemského povrchu a stejný poměr lidského těla. Zní-li starověký kult vody dnešnímu uchu naivně či podezřele, vězme, že i současná věda, to dominantní náboženství Západu, je vodou fascinována. Japonský lékař Masaru Emoto snímky vodních krystalů demonstroval, že voda má paměť. Biofyzik mnichovské Rady pro mezinárodní vědecký výzkum Dieter Broers tvrdí, že voda je schopna ukládání informací. Podobný názor opakuje i profesor kosmické techniky na Stuttgartské univerzitě Bernd Kröplin: voda podle něj disponuje schopností uchovávat informace a dokonce reagovat na lidské pocity. Vědci o vodě hovoří někdy jako o ,,tanci molekulárních struktur", každopádně ji zkoumají jako inteligentní prvek.

Mabel Elsworth Todd ve své klasické knize The Thinking Body prosazuje myšlenku, že tělesný pohyb je odrazem našeho mentálního stavu. Zajímá ji, jak dosáhnout elegantního a efektivního pohybu. Jako vhodný způsob nepřekvapivě radí naladit se na tekutost a plynulost. Todd zdůrazňuje, jak důležité je uvolnění přebytečného napětí a fluidní propojení částí těla. Stejně jako taoisté hledá harmonii v symbolu vody.

SMART BODY pracuje s myšlenkou, že plynulost, tekutost a zaoblenost pomáhají pohyb nejen zefektivnit, ale také přinášejí nenahraditelný pocit souladu psychosomatického komplexu s vesmírným řádem. Soudí, že každá část těla může nabýt zaobleného tvaru a tudíž se po podlaze či v prostoru rolovat. A protože je rolování otázkou kontinua, postupného, avšak nepřetržitého odvíjení, obrazy vody a koule jsou mu nezastupitelným nástrojem, jak s důvěrou v zrcadlení duševních procesů a pohybu, tímto ideomotorickým či ideokinetickým stimulem kvalitu pohybu ovlivnit. Zároveň má tato praxe podle SMART BODY potenciál podněcovat léčebné procesy, a to díky uvolňování psychosomatických bloků a zbytečného napětí, jež máme tendenci v těle ukládat a uchovávat.

V této perspektivě je technika tekutého pohybu vnímána jako praktická dovednost, napomáhající pozitivně ovlivňovat eleganci, efektivitu a tím i estetiku pohybu, stejně jako kvalitu s ním spojeného prožitku. Z toho důvodu je taneční praxe SMART BODY kromě tanečního tréninku i způsobem, jak se učit rozumět vlastnímu vědomí skrze tělesnou zkušenost, a vlastnímu tělu skrze studium duševních prožitků. Cílem není hledat či poskytnout pravdivé vysvětlení (popsatelnou kauzální příčinu), jak by vyžadovala exaktní věda, spíš skrze zkušenost postupně získávat porozumění, které nabývá status pravdy tehdy, když jej jako pravdu cítíme. A je-li taková pravda z dnešního pohledu "na vodě", zvažme, jestli právě její tekutá solidnost není s ohledem na naši životní formu doslova blaho a životo-dárná.


Filip Staněk, 2023