KRITICI A UMĚLCI


Vypadá to, že se v uměleckém diskurzu poslední dobou hojně probírá téma taneční kritiky. Jaký je či jaký by měl být její účel? Nakolik si může dovolit být subjektivní, nakolik je schopna být objektivní? Jak se dotýká umělců a kdo je kompetentní k tomu, aby určil míru kompetence jejího autora? A tak dále. Díky probíhající diskuzi jsem se chtěl zamyslet nad taneční kritikou obecně. Jako člověk, zabývající se více či méně zdatně tancem i slovem, jsem dospěl k tomuto: tím, že někdo reaguje, uznává mou existenci. Nastavuje mi zrcadlo, jakkoliv zkreslující, stále nabízející odraz.


Pokračování článku zde: https://www.tanecniaktuality.cz/glosy/kritici-a-umelci