KNIŽNÍ TIP: LABYRINT POHYBU


Právě dočítám skvělou knihu Labyrint pohybu, která je koncipována jako rozhovor s naším předním fyzioterapeutem profesorem Pavlem Kolářem. Kolářův komplexní a moudrý přístup k pohybu a lidskému tělu je mi blízký a knihu bych doporučil všem, komu dávají principy konceptu smart body smysl, a kdo by se chtěl ještě hlouběji ponořit do této problematiky. Zároveň mě těší, že mnoho věcí, které už léta jako tanečník, trenér a taneční lektor intuitivně cítím, je v tomto textu srozumitelně formulováno a podpořeno odbornými argumenty.

Úryvek z knihy, který přímo souvisí s jedním z témat včerejší lekce smart body:

"Kdesi jste zmínil, že zrovna tak není lehké umět zařadit relaxaci do běžného života. Jak jste to myslel? Určitý způsob relaxace musíte přenést do tramvaje, na pracoviště a do dalších stresových prostředí. Přes relaxační schéma je třeba umět odstínit stresové vnější vlivy a umět potlačovat vnitřní paniku. Relaxaci je nutné přenést i do pohybu. To ona je předpokladem toho, že náš pohyb bude koordinovaný a ekonomický, že budeme obratní. K tomu potřebujeme vždy některé svaly na maximum zapojit a jiné naopak vypojit. Narazili jsme na to už u ideomotorických funkcí: jako příklad nám posloužil i sprinter Bolt, který má po celý závod absolutně uvolněné svaly. Je to vlastně schopnost pohyb odrobotizovat, ekonomizovat, tedy správně rozdělit. Tím se také snižují energetické nároky a pohyb pak vypadá, jako třeba u Federera, elegantně a uvolněně, i když potřebujete využít velké síly. Ani v silových disciplínách nikdy nevyhraje ten, kdo má největší sílu, ale ten, kdo má správný vztah aktivace a relaxace. A jen takoví lidé dokážou i dobře relaxovat." (Labyrint pohybu: Renata Červenková a Pavel Kolář)

Smart body používá metody a principy z různých oborů a aplikuje je na oblast tance. Co funguje třeba v matematice, herectví nebo buddhistické praxi se dá využít i v kontextu tanečního tréninku. Smart body "krade" to, co funguje, vyhazuje to, co nefunguje a přidává své vlastní unikátní poznatky.

Jak tvrdí profesor Kolář někde v úvodu této knihy, čtení je pro lidský vývoj a mentální trénink nenahraditelné. Já jsem přesvědčen, že je nutností a nezbytným doplňkem, opačným pólem, i tanečního tréninku. Tělo, mysl a duši od sebe nelze oddělit, je třeba pracovat na jejich harmonizaci. Proto vám dobromyslně doporučuji jak hojně číst, tak tančit! 


Filip Staněk, 2018