VÍKENDOVÉ PERLY


Rád bych se s vámi podělil o dvě víkendové perly, které mne velice potěšily a podpořily směr, kterým se ubírá smart body. 

V sobotu jsem se zúčastnil skvělé akce v Olomouci a sice Kongresu Pohyb a zdraví 3DFA, největší fitness akce v ČR. V průběhu dne jsem měl v rozvrhu dva hodinové workshopy smart body. Po prvním workshopu mne odchytila jedna účastnice, fyzioterapeutka, a zajímala se, jak vzniklo a čím se inspiruje smart body. Odpověděl jsem jí, jak nejlépe jsem dovedl, ona kývala hlavou a řekla mi: "Víte, já jezdím po světě na různé workshopy a přednášky a je zajímavé, že to, co jste tady povídal se hodně shoduje s nejnovějšími výzkumy a tendencemi, které se nově začínají prosazovat ve fyzioterapii. Třeba to o tom kreativním naplňování pohybových úkolů, neuromuskulárním propojení a tak. Tak jsem se jen chtěla zeptat, odkud to máte, protože u nás to zatím nikdo moc nedělá." Její slova pro mne znamenala zadostiučinění, větší, než jsem dal znát na své reakci.

Den nato jsem se po své pravidelné lekci smart body v šatně studia Contemporary zapovídal s pravidelným klientem, panem L., chlapíkem, kterého byste na taneční lekci zřejmě nečekali: "Jen jsem chtěl říct, Filipe, že se věnuju fyzice," začal, "a to, jak to říkáš, ty principy vesmíru a fyzikální zákony, třeba o rotujícím tělese, jak jsme se dneska točili, to je úplně správně. Z hlediska fyziky." A své tvrzení potvrdil několika rovnicemi, které jsem si při oblékání ponožek zapomněl zapsat. "Protože já jsem chodil ještě na jiné taneční lekce a tam to ta lektorka říkala úplně blbě." 

Netvrdím, že je smart body neomylné a bezchybné, ale stojím si za tím, že vychází z pečlivého studia, letitých zkušeností a testování na různých vzorcích účastníků, malými dětmi počínaje, nadšenými tanečníky-amatéry z řad veřejnosti pokračuje, profesionály v oboru konče. A současně na těle mně nejdražším (má manželka promine) - mém vlastním. 

Tyto dvě perly jsem si z několika důvodů nechtěl nechávat pro sebe.


Filip Staněk, 2018