ŽALUJI!


Divadla zejí poloprázdnotou a ještě se na vlastní destrukci podílejí. Následují přece nařízení, zněla by obhajoba; stejně se hájil u soudu i nacista Eichmann. Zpřístupnění kultury pouze jedné skupině lidí, či přesněji její neumožnění skupině druhé, je diskriminační chování, a tedy špatné. A je třeba je kategoricky odsoudit.