KDO JE HOMO SACER?


V díle Giorgia Agambena vystupuje záhadná postava homo sacer. Život tohoto "posvátného člověka" lze beztrestně zabít, nikoli však obětovat. Agamben metodou filosofické archeologie oprašuje původ některých filosofických, politických a náboženských pojmů, aby osvětlil skryté mechanismy a struktury západního politického systému. Žijeme ve výjimečném stavu, který se neustále rozšiřuje, a v němž se prostor pouhého života stále více ztotožňuje s politickým prostorem. V této zóně nerozlišitelnosti pozbývají fundamentální kategorie, na nichž byla založena moderní politika, svého významu. Zároveň zakrývá aporii moderní demokracie: přestože věnovala veškeré úsilí osvobození a štěstí lidského života, není tento život schopna uchránit před ničením. Práce analyzuje úlohu "posvátného člověka" v dynamice moderní politiky, v závěru se pokouší nastínit možné únikové strategie z tohoto vězení biopolitického stroje.